BESTÄLLNINGSSTOPP 27-30/1 --- BUTIKEN STÄNGD 27-28/1 --- pga sjukdom/personalbristFettisdagen 1 mars

För beställning endast till Fettisdagen 1 mars. Se särskild bokningskalender i kassan.