Integritetspolicy


Personuppgifter:

Vegorummet Göteborg AB ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du gör en beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att vi skall kunna behandla din order och genomföra beställningen samt att bidra med relevanta uppdateringar kring status på din order. Denna behandling är nödvändig för att vi ska uppfylla Vegorummet Göteborgs ABs avtal med dig. De uppgifter som behandlas är

  • Identitetsuppgifter – Namn, Kundnummer, Personnummer/Organisationsnummer (endast vid förfrågan)
  • Kontaktuppgifter – Adress. E-postadress och Telefonnummer
  • Kundengagemang – Uppgifter om vilka produkter du handlat


Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller ta bort. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Vegorummet Göteborg AB om inget annat anges.

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta. Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EU/EES. Vegorummet Göteborg AB överför aldrig några uppgifter utanför EU/EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.

VeGofika Göteborg

FÖLJ OSS

Hemsidan är skapad av VeGofika Göteborg®  | Vegorummet Göteborg AB | Orgnr 559199-7258

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Ta reda på mer
Acceptera