Ändra eller Ångra

Beställning via webbshop (ordinarie sortiment):
Vid beställning av ordinarie sortiment kan du ändra eller ångra din beställning senast 3 dagar före upphämtnings-/leveransdag. Vid avbeställning senare än 3 dagar innan debiteras 50 % av slutpriset. Vid ej upphämtade/ej mottagna beställningar debiteras full kostnad. Villkoren ovan gäller även vid sjukdom.

Specialbeställning (utöver ordinarie sortiment):
Vid specialbeställningar och större beställning kan du ändra eller ångra din beställning senast 6 dagar före (om inget annat avtalats) upphämtnings-/leveransdag. Vid avbeställning senare än 6 dagar innan debiteras 50 % av slutpriset. Vid avbeställning senare än 3 dagar innan debiteras full kostnad. Vid ej upphämtade/ej mottagna beställningar debiteras full kostnad. Villkoren ovan gäller även vid sjukdom.