Öppettider UPPHÄMTNING & BUTIK/CAFÉAvbokning eller ändring

Beställning via webbshop/mejl (ordinarie sortiment):
Vid beställning av ordinarie sortiment, upp till 7 st tårtor (Beställning av 8 tårtor eller mer räknas som "större beställning" - se information i nästa stycke) kan du ändra eller avboka din beställning kostnadsfritt senast 3 dagar före upphämtningsdag. Vid avbeställning senare än 3 dagar debiteras 50 % av slutpriset. Vid avbeställning samma dag som upphämtning av beställning eller ej upphämtade beställningar debiteras full kostnad. Villkoren ovan gäller även vid sjukdom. 

Specialbeställning & Större beställningar (8 tårtor eller mer):
Vid specialbeställningar (utöver ordinarie sortiment) och större beställning (8 tårtor eller mer) kan du ändra eller avboka din beställning kostnadsfritt senast 10 dagar före upphämtningsdag. Vid avbeställning senare än 10 dagar debiteras utlagd kostnad (varu- eller tidskostnad). Vid avbeställning senare än 6 dagar innan debiteras 50 % av slutpriset. Vid avbeställning senare än 3 dagar innan debiteras full kostnad. Vid ej upphämtade beställningar debiteras full kostnad. Villkoren ovan gäller även vid sjukdom.

Övriga villkor gällande avbokning:
Vi förbehåller oss rätten att avboka/neka en beställning i undantagsfall. Skäl som kan ligga till grund för eventuell avbokning/nekande av beställning är exempelvis: ej mottagen betalning inom avtalad tid, val av betalning som inte är godkänd av oss, för stor beställning, krav ej förenliga med verksamhetens villkor och rutiner, force majeure, sjukdom, ej genomförbara förväntningar, otrevligt/respektlöst beteende. Eventuell betalning återbetalas av oss vid avbokning.