Öppettider UPPHÄMTNING & BUTIK/CAFÉÖvrigt

Denna webbplats www.vegofika.se drivs av Vegorummet Göteborg AB under varumärket VeGofika Göteborg. Dessa allmänna villkor gäller för all användning av webbplatsen och webbshopen. Vegorummet Göteborg AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, den nuvarande versionen av de allmänna villkoren är de som är tillgängliga på webbplatsen.

Allt innehåll på webbplatsen och webbshopen, inklusive men inte exklusive text, illustrationer, fotografier, logotyper, bilder och film, är Vegorummet Göteborg ABs eller dess innehållsleverantörs immateriella rättigheter och alla varumärken och / eller företagsnamn som nämns, visas eller på annat sätt anges på webbplatsen ägs av deras respektive ägare. Webbplatsen och webbshopen och deras innehåll får endast användas för personliga, icke-kommersiella ändamål.

 

Vid tvist:
Vid en eventuell tvist följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer (arn.se).

 

Produkter:
Alla produkter som finns på hemsidan skall finnas i lager. Om annat skulle gälla informerar vi dig.

Våra produkter är handgjorda och mestadels gjorda på färska råvaror och kan komma att variera i både utseende samt smak.

Kund ansvarar för att produkterna transporteras och förvaras optimalt.

 

Force majeure:
Vi accepterar inget ansvar till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, sjukdom, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/ produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/ förlust som kan uppstå för kund.